Rubrika Rodokmen Jára

1. Slovo úvodem …

Přenesme se do poloviny 17.století, do údolí zlatonosné řeky Otavy. Zde se rozprostírá kraj Prácheňský, opředený řadou mýtů, pověstí a zastřený dávkou tajemnosti. Pod zbytky hradu Prácheň leží poddanské město Horažďovice. Náš příběh začíná blízko Horažďovic, ve druhé polovině 17.století,… Pokračovat ve čtení →

2. Historie gruntu ve Velkém Boru č.p. 22 „Grunt u Járů“

V době pobělohorské život většiny poddaných je poznamenán těžkou prací na polích a zatížen řadou povinností vzhledem k vrchnosti. Vrchnost vlastní nejen pole, usedlosti, ale i celé vesnice. Jedna z těchto usedlostí, která je neobydlená, připisuje v roce 1682 v hodnotě 40 zlatých. Stavení… Pokračovat ve čtení →

3. Synové a vnuci Františka Járy, kováře z Třebomyslic

V oblasti Horažďovic a přilehlých vsí je již začátkem 18.století vysoká četnost výskytu příjmení Jára. Tou dobou již se příslušníci rodu rozešli již do okolních obcí, jedna potomků zakotvil v obci Třebomyslice. Zde se naše pokračování příběhu rozvíjí u kováře… Pokračovat ve čtení →

4. Život v 19.století – Magdalena Járová z Malého Boru

5. Historie gruntu ve Velkém Boru č.p. 70(100) Grunt u Pašerů

Po roce 1854 kupuje Matěj Jára zvaný Pašer grunt č.p.70 od Josefa Koláře za 600 zlatých. Poté Josef Kolář odjíždí za svým synem do Ameriky. Nový majetník Matěj se oženil s Annou Rodinovou ze Slatiny. Měli spolu 7 dětí: Jana,… Pokračovat ve čtení →

6. Ellis Island

Kde jinde začít vyprávění o emigraci do zámoří než na ostrově Ellis Island, místě kde přistávaly všechny lodě po nekonečné zaoceánské plavbě. Ostrov ležící v ústí řeky Hudson u jižního cípu Manhattanu v blízkosti Sochy Svobody, která byla prvním, co… Pokračovat ve čtení →

9. Karel Jára z Komušína

Karel se narodil 22.července 1903 v obci Komušín (okres Strakonice) Václavovi a Kristýně Járovým. Otec Václav byl malorolník, hospodařící na rozloze přibližně 5 hektarů. Matka Kristýna, rozená Bílková, byla v domácnosti. Měl dalších 6 sourozenců, z nichž 2 zemřeli v… Pokračovat ve čtení →

© 2022 Genealogie — Běží na WordPress

Šablonu vytvořil Anders NorenNahoru ↑